Kredieten & geldzaken

Onafhankelijk advies

Aangepast zoeken


  Persoonlijke lening
  Financiering
  Hypotheek
  Centralisatie
  Kredietkaarten
  Zwarte lijst

Partners:
Cofidis
Auxifina
Citibank

CENTRALISATIE VAN KREDIETEN

Snel en discreet krediet online  

Wat is een centralisatie ?
Soms is de maand langer dan uw bankrekening...
In het leven zijn er onvoorziene toestanden en niemand blijft ervan gespaard en je moest een krediet aanvragen. Op het slechtste moment gebeurde iets onverwacht en je deed nog een lening... Ineens had je dringend snel geld nodig: begrafeniskosten, belastingen die plots moesten betaald worden, achtergestelde lening vergeten te betalen, autokosten, rekeningen die onverwacht binnenkwamen en je deed opnieuw een lening... De bank zei al dat je “in t’ rood stond” en je kreeg een kredietlijn.
Je aankopen in het grootwarenhuis betaalde je ondertussen ook met je “kaart”. En nu is de bril van Tom kapot en de eerste communie van Saliha staat voor de deur. Dus opnieuw bijlenen ? ... Maar op de duur worden de betalingen te zwaar.

IDS geeft u de mogelijkheid om al uw bestaande leningen, schulden en afbetalingen samen te voegen in één nieuwe lening op afbetaling die is dan gemakkelijker af te betalen, op langere termijn en indien gewenst en gerechtvaardigd, met nog geld over. Door het samenvoegen van uw verschillende leningen zullen normalerwijze uw maandelijkse afbetalingen beslist een pak lichter worden. Gemiddeld betalen onze klanten dan 50 % minder.

Het mag echter nooit de bedoeling zijn om via een centralisatie een grotere put te maken om een andere - die misschien kleiner is - te vullen. Een centralisatie moet dan ook - zoals elke lening trouwens - doordacht en niet lichtzinnig aangevraagd worden. Een centralisatie moet uw huidige toestand verbeteren. Deze website is er dan ook niet op gericht u aan te zetten om lichtzinnig een centralisatie van verschillende schulden aan te gaan. Moest uw financiële situatie uitzichtloos of dramatisch zijn, zullen onze kredietadviseurs u doorverwijzen naar de bevoegde officiële instanties die u zullen helpen bij een schuldbemiddeling. Ook in dat geval blijft er altijd een oplossing.
Heeft u door onverwachte kosten een aantal kredieten aangegaan of kredietkaarten gebruikt waardoor de maandlast een te zware dobber wordt in uw persoonlijke financiën, dan kan u opteren voor de samenvoeging van al deze kredieten zodat u nog slechts lening dient te houden met één maandlast die uw persoonlijke uitgaven in evenwicht brengt. Het voordeel is dat de maandelijkse last lager zal zijn daar de lening gespreid wordt over een langere termijn.

Hebt u momenteel meerdere kredieten lopen?
Ondervindt u betalingsproblemen en baart dat u zorgen?
Werd er zopas beslag gelegd op uw loon?
Kan u niet langer bij uw bank terecht?
Wenst u graag wat financiële ademruimte?
Als u eigenaar bent helpt IDS u graag terug in het zadel.